top of page

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

Τι είναι Ευθύνη;

Ευθύνη είναι το σύνολο των δυσμενών συνεπειών σε περίπτωση:

  • Μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων (ενδοσυμβατική ευθύνη).

  • Υπαίτιας και παράνομης προσβολής ξένου έννομου αγαθού (αδικοπρακτική ευθύνη).

 

Τι είναι Αδικοπρακτική Ευθύνη;

Η αδικοπρακτική ευθύνη απορρέει ευθέως από το νόμο χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μεταξύ του υπόχρεου και του δικαιούχου.

 

Πού περιγράφεται ειδικότερα η αδικοπρακτική ευθύνη;

Στο άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα.

 

Τι αναφέρει το άρθρο 914 του ΑΚ;

Όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ

Επαγγελματική Ευθύνη είναι η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

bottom of page