top of page

Ομαδική Ασφάλιση 

Η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί βασική παροχή μιας επιχείρησης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης, αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους, για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

H My Insurance Choice σε συνεργασία με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες παρέχει ευέλικτα και καινοτόμα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας & επένδυσης που έχουν στόχο να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού κάθε μικρής, μικρομεσαίας και μεγάλης επιχείρησης. 

Ομαδική Ασφάλιση Υγείας

Eίμαστε δίπλα σας ώστε να φροντίζετε όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Παρέχουμε ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας & βρισκόμαστε δίπλα σας για να διαμορφώσουμε μαζί την ιδανική ομαδική ασφάλιση του προσωπικού σας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας

 

Τι σας προσφέρουν:

 • Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας.

 • Δέσμευση των εργαζομένων σας, καθώς ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας.

 

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης ζωής παρέχουν στους εργαζόμενους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα κάλυψη και προστασία σε περιπτώσεις μελλοντικών κινδύνων ή απρόσμενων συμβάντων. Αξιοποιώντας τη γνώση των κοινωνικών παροχών οικογενειακής προστασίας και την πολυετή εμπειρία μας στις ομαδικές ασφαλίσεις, μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιόπιστη κάλυψη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας ή της επιχείρησής σας.

 

Τι σας προσφέρουν:

 • Σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο, συνδεδεμένο με το μισθό του εργαζομένου, το οποίο καταβάλλεται σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια ή ατύχημα

 • Δυνατότητα ενίσχυσης της παροχής, σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.

 • Καταβολή του κεφαλαίου στους δικαιούχους ως εφάπαξ ή με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης

 • Εικοσιτετράωρη κάλυψη σε όλο τον κόσμο

Marble Surface

Πλεονεκτήματα 

Εταιρείας

15% Off All Items

Marble Surface

Πλεονεκτήματα 

Εργαζομένων

15% Off All Items

• Παρακινεί διαρκώς το προσωπικό.

Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις στους υπαλλήλους με χαμηλό κόστος για την επιχείρηση, το οποίο  μειώνεται ακόμα περισσότερο καθώς τα ασφάλιστρα εκπίπτουν έως και €1.500 για κάθε εργαζόμενο από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
• Δημιουργεί ισχυρές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.
• Αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών ατόμων.
• Διαφοροποιεί την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές σας.
• Αυξάνει το κύρος και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής σας.

• Αποτελεί ανταμοιβή  αφοσίωσης & αποδοτικότητας.

• Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά τους.

• Η παροχή δεν φορολογείται & δεν έχει παρακράτηση.

• Τους εξασφαλίζει από τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων.

• Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές του Κοινωνικού τους Ταμείου.

• Τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.

• Τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και τους επιτρέπει να είναι πιό αισιόδοξοι για το μέλλον τους.

Ομαδική Ασφάλιση Ανικανότητας Εργασίας

Ένα πρόγραμμα που στηρίζει τους εργαζομένους σας σε δύσκολες και απρόσμενες καταστάσεις. Ό,τι και αν συμβεί, είμαστε δίπλα Ένα πρόγραμμα που στηρίζει  τους εργαζομένους σας σε δύσκολες και απρόσμενες καταστάσεις. Ό,τι και αν συμβεί, είμαστε δίπλα σας, προσεγγίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας ή της επιχείρησής σας. 

 

Τι σας προσφέρει:

 • Σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο, συνδεδεμένο με το μισθό του εργαζομένου

 • Καταβολή μέρους της παροχής σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας

 • Εικοσιτετράωρη κάλυψη σε όλο τον κόσμο

Ομαδική Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος

Ένα πρόγραμμα που βοηθά τους ανθρώπους της επιχείρησής σας να ανταπεξέλθουν οικονομικά τόσο στις δικές τους ανάγκες όσο και σε αυτές της οικογένειάς τους, στην περίπτωση απρόοπτου γεγονότος που θα τους κρατήσει μακριά από την εργασία τους.

 

Τι σας προσφέρει:

 • Καταβολή του κεφαλαίου που επιλέγετε, σε περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας του εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία, μέχρι και για δώδεκα μήνες

 • Σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο, το οποίο συνήθως είναι συνδεδεμένο με την παροχή που καταβάλλει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης

 • Εικοσιτετράωρη κάλυψη

Ομαδική Ασφάλιση Επένδυσης

Σχεδιάσουμε & προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα επένδυσης, προσαρμοσμένα στους στόχους και τη φιλοσοφία της δικής σας επιχείρησης.

 

Τι σας προσφέρουν:

 • Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας

 • Δέσμευση των εργαζομένων σας, καθώς ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας

 • Συμπληρωματικό εισόδημα για την περίοδο της συνταξιοδότησης των εργαζομένων σας.

Ειδικά Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας διαμορφώσαμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αθλούμενων παιδιών & μαθητών, με προεπιλεγμένο συνδυασμό καλύψεων, αλλά και αρκετή ευελιξία, ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.

 

Τα προγράμματα αυτά είναι:

 • Σχολική κάλυψη

 • Αθλητική κάλυψη

 

Σε ποιους απευθύνονται:
Σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τις αθλητικές ακαδημίες, που ενδιαφέρονται για την υγεία και ευεξία των παιδιών και των ομάδων τους.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για την ομαδική ασφάλιση, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

bottom of page